fbpx

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 - Taraflar

1.1 – SATICI: NATURAL Pazarlama Gıda Dış Tic. Ltd. Şti.

E-Ticaret sitesi: www.huromturkiye.com
Adresi : Cumhuriyet Cd. No:46/5 Boğaziçi Plaza, Üsküdar-İstanbul
Telefon : +90 534 278 41 19 / +90 530 864 70 60 / +90 216 369 61 22
Fax : 90 (216) 369 61 22

1.2 – ALICI(Adı/Soyadı/Ünvanı): www.huromturkiye.com ’den alışveriş yapan www.huromturkiye.com Üyesi

Adresi: Üyelik bilgilerinde beyan edildiği gibi
Telefon: Üyelik bilgilerinde beyan edildiği gibi
Email: Üyelik bilgilerinde beyan edildiği gibi

Madde 2 - Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşme, SATICI’nın www.huromturkiye.com internet sitesinden elektronik ortamda ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak en son değiştirilmiş haliyle 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. ALICI, satışa konu malların/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatları, ödeme şekli, teslimat koşulları, söz konusu mallar/hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında malları/hizmetleri sipariş ettiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.huromturkiye.com sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve SATICI’nın satış faturası işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3 - Sözleşme Tarihi

SATICI’nın www.huromturkiye.com sitesinde yayınlanan işbu sözleşme, ALICI tarafından da söz konusu site üzerinde işbu sözleşmenin kabul edildiğine işaret eden bölümün işaretlenmesiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılır.

Madde 4 - Genel Hükümler

4.1 – ALICI, Madde 2’de belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkına ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi/onayı verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu mallar/hizmetler, SATICI’nın kullandığı kargo şirketinin (veya, varsa, kendi kuryelerinin) hizmet verdiği bir mahalde ise, ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu adrese teslim edilecektir. Aksi durumda, ALICI’ya teslimat ilgili kargo kuruluşunun ALICI adresine en yakın şubesinde yapılacaktır.Adreste teslim edilmiş ürünlerin teslimatı anında ALICI’nın bizzat adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Söz konusu adreste kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin kendisine sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğunda olacaktır.Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından ya da teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderleri ALICI karşlayacaktır.

4.3 – Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, teslimat masrafını sipariş aşamasında ALICI’ya gösterip onaylatır ve faturası kapsamında ALICI’dan tahsil eder.

4.4 – SATICI, internet sitesinde ilan ettiği tutarın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, ilgili siparişin teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir. SATICI ile ilgili kargo şirketi arasında herhangi bir adi ortaklık, vekalet ve temsil veya işbirliğine yönelik sair bir hukuki ilişki bulunmamakta, SATICI, ilgili kargo şirketinden sadece taşıma hizmeti almakta olup, SATICI, ilgili kargo şirketinin hizmet kusurundan, haksız fiillerinden veya sair eylemlerinden herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

4.5 – SATICI, sözleşme konusu ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6 – Sözleşme konusu ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin içeriğinin www.huromturkiye.com sitesindeki ilgili bölüm işaretlenerek kabul edilmiş olması ve ürün bedelinin, SATICI tarafından aksi yazılı olarak öngörülmemiş ise, www.huromturkiye.com sitesinde öngörülen ve ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile önceden tamamen ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir nedenden ötürü, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka veya finans kurumunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ürün en geç 3 gün içinde tüm sevkiyat giderleri ALICI’ya ait olmak üzere tam ve eksiksiz olarak SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın böyle bir durumda iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını yasal takip dahil tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her durumda saklıdır.

4.7 – ALICI’nın ürün bedelini bankalar veya finans kurumlarından almış olduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır. Bu kapsamda gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini ilgili kuruluştan defaten veya peyderpey tahsil ettiği ürün satışları işbu sözleşmenin tarafları açısından kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitli satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

4.8 – ALICI, sözleşme konusu mallar/hizmetleri teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malları kargo şirketi veya sevkiyatçıdan teslim almayacak ve böyle durumda Kargo firması yetkililerine veya sevkiyatçıya tutanak tutturacaktır. Aksi halde, SATICI’nın sevk ettiği ürünlerle ilgili ALICI hiç bir şekilde hasar talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

ALICI tarafından teslim alınan mallar/hizmetlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

4.9 – SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

4.10 – SATICI olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünü/hizmeti tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta başka bir malı/hizmeti tedarik edebilir ve sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde, nakit ödemelerde nakten ve defaten, kredi kartı ödemelerde kredi kartı hesabına bedel iadesi olarak ödenir.Bu tutarın ilgili banka veya finans kurumuna iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıtılması tamamen ilgili banka veya finans kurumunun işlem süreciyle ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

4.11 – Sözleşmeye konu malların/hizmetlerin cinsi ve türü, miktarı,marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli www.huromturkiye.com adlı internet sitesindeki mallar/hizmetler tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan SATICI’nın faturasında belirtildiği gibidir.

4.12 – Malların/hizmetlerin fiyatları sipariş sonu e-postada gönderilen örnek fatura ve ürün ile birlikte ALICI’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

4.13 – ALICI’nın kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda wwww.huromturkiye.com sitesinden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir.

4.14 – Taksitlendirme işlemlerinde ALICI ile kart sahibi banka/finans kurumu arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir.

4.15 – Kredi kartı ödeme tarihi banka/finans kurumu ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir.

4.16 – ALICI, bankasının/finans kurumunun gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

4.17 – Peşin Havale ödemeli yapılan siparişlerin ödeme bekleme süresi siparişten itibaren 24 saat olup,bu süre içinde ödeme yapılmadığı taktirde SATICI siparişi kabul etmeme hakkını saklı tutar.

4.18 – ALICI, kredi karti ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın/finans kurumunun kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya/finans kurumuna karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka/finans kurumu hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

4.19 – ALICI tarafından ön bilgilerin alınmasını ve teyidini müteakiben onaylanan işbu sözleşme, ilgili hükümler saklı kalmak üzere, tarafların sözleşmeden doğan ödeme/teslimat yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlüktedir.

4.20 – SATICI tarafından web sitesinde ilan edilen fiyatlar anlık fiyatlardır ve SATICI fiyatlarını her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Sipariş verilip ödeme gerçekleştikten sonra ALICI fiyat yükselmesi durumunda fiyat farkı ödemez, fiyat düştüğü zaman ise fiyat farkı talep edemez.

4.21 – Kargo ücreti SATICI’nın web sitesi üzerinden ALICI tarafından verilen siparişin, ALICI’ya ya da talep ettiği üçüncü şahısa ulaştırılması için, ALICI tarafından SATICI’ya ödenen hizmet bedelidir.

SATICI herhangi bir üründe bu hizmet bedelini talep etme ya da etmeme hakkını saklı tutar.

4.22 – ALICI’nın siparişinin kargo şirketine teslim edilmesinden önce siparişinden vazgeçmesi/cayma hakkını kullanması durumunda SATICI tahsil ettiği kargo bedelini mal bedeliyle birlikte ALICI’ya geri öder.

4.23 – Benzer durumda ALICI’nın siparişi SATICI tarafından sevkiyata çıkarıldı ya da kargo şirketine teslim edildi ise kargo bedeli iade edilmez, ifa edilmiş hizmet kuralı gereğince SATICI, ALICI’nın ödediği kargo bedelini para iadesi toplamından düşer ve sadece mal bedelini iade eder.

4.24 – SATICI, ALICI’nın sipariş ettiği ürünleri sağlam ve eksiksiz olarak kargo şirketine teslim etmekle, teslim ettiği kargonun takip numarasını müşteriye bildirmekle yükümlüdür. Müşteri kendisine bildirilen kargo takip numarası ile kargosunu takip etmekle, teslimat sırasında ürünü kontrol etmekle, sağlam ve eksiksiz teslim almakla yükümlüdür.

4.25 – Sipariş edilen ürünler hasarsız ve eksiksiz olarak teslim alındıktan sonra ALICI, SATICI’dan üründe/ürünlerde eksik ya da hasar olduğu iddiasıyla her hangi bir talepte bulunamaz.

ALICI kargosunun teslimi sırasında ürün/ürünlerde herhangi bir eksik ya da hasar tespit etmesi durumda kargo şirketine/şubesine/görevlisine hasar tespit tutanağı tutturmakla yükümlüdür. Hasar tespit tutanağı tutulmamış ürünlerden SATICI sorumlu tutulamaz.

Madde 5 - Cayma Hakkı

SATICI, ALICI’ya aşağıdaki taahhütte bulunmaktadır:

5.1 – “ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşme imzaladığı tarihten itibaren yedi gün içinde malı ve hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.”

5.2 – ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi gün içinde cayma hakkına sahiptir. ALICI’nın cayma hakkının kullanabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya faks veya e-posta yoluyla yazılı bildirimde bulunması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile vergi mevzuatı uyarınca fatura aslının iadesi zorunludur. Faturası kurumlar adına düzenlenen ürünlerin iadeleri ilgili kurum tarafından iade faturası düzenlenmediği taktirde kabul edilmeyecektir.

Ayrıca, iade edilecek ürünün ve kutusunun, ambalajının ve varsa standart aksesuarlarının da eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir.

Bu belgelerin, ilgili ürünün,ambalaj ve aksesuarlarının eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ve varsa ALICI’yı borç altına sokan her türlü belge ALICI’ya iade edilir.

5.3 – Kredi kartı ile ödemelerde iade işlemi ALICI’nın kredi kartına iade suretiyle yapılır. Madde 4.10’da belirtilen kredi kartına iadeye ilişkin hüküm ve açıklamalar cayma hakkının kullanılması sebebi ile iade durumlarında da geçerlidir.

Ancak, ilgili hukuki düzenlemeler gereğince aşağıdaki mallara/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:

Hızla bozulan ve son kullanma tarihi olan mallarda/hizmetlerde, tek kullanımlık mallarda/hizmetlerde, niteliği itibariyle tene temas ettiğinde hijyenik özelliğini yitiren ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

Ambalajı açıldığında bir daha kullanılamayacak duruma gelen, ambalajı açıldığında kopyalanmaya ve dolandırıcılığa açık IMEI no.,seri no vb. ihtiva eden ürünlerde, ayrıca kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, video kasetlerde, ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda/hizmetlerde, kozmetik, parfüm, bakım ve makyaj malzemelerinde, niteliği itibariyle geri gönderilmeye uygun olmayan, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanım tarihi geçme olasılığı bulunan gıda maddeleri türü ürünlerde, ambalajı açılmış ses veya görüntü kayıtları, ofis-bilgisayar sarf malzemeleri ve kırtasiyelerde, fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen altın, gümüş vb. değerli madenler ve sair emtiada, gazete, dergi, kitap gibi yayınlarda, bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerde, genel olarak elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerin tümünde, tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi malda, ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetlerde, ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen tüm mallarda/hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz.

Altın, gümüş vb. değerli ürünlerin fiyatları borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlendiğinden satış fiyatları anlıktır. Sipariş verildikten sonra fiyat düşmesi veya yükselmesi sonucunda taraflar birbirlerinden fiyat farkı talep edemez.

Bu tip ürünlerin siparişi kesin ve geri dönülemez sipariştir. Sipariş kesin ve geri dönülemez olduğu için ALICI cayma hakkını kullanamaz, siparişini iptal edemez.

İlgili mevzuat uyarınca, cayma hakkı kullanılabilen ürünlerde, malın mutat kullanımı dışında kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ya da genel olarak ALICI’nın kusurundan veya ürünün ambalaj, kutu, aksesuar gibi ayrılmaz parçalarının ALICI tarafından ürünle birlikte iade edilmemesinden kaynaklanan bir değer azalması söz konusu ise SATICI, ALICI’ya yapacağı bedel iadesinden ilgili tutarı mahsup edip düşebilir ve bakiyesini iade edebilir. Cayma hakkı kullanımı nedeniyle SATICI’nın eksiksiz ifa etmiş olduğu kargo gönderim hizmet bedelinin iadesi yapılmaz. SATICI, cayma hakkı kullanılan ürünlerde yukarıda anlatılan değer azalmasına ek olarak ifa ettiği kargo hizmetinin bedelini de düşerek kalan tutarı iade eder.

Madde 6 - Delil Anlaşması ve Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar,ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda ile ALICI’nın veya SATICI’nın kanuni yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

ALICI, bu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, anladığını, satışa konu ürünlerin/hizmetlerin temel nitelikleri, satış bedelleri, ödeme şekilleri, teslimat koşulları vb. satışa mevzu olan ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri SATICI’nın internet sitesinde elektronik ortamda görmesinin ve teyidinin yanısıra aynı bilgilerin SATICI’nın internet sitesinde kaydettirdiği e-posta adresine gönderildiğini, böylece tüm koşullara elektronik ortamda teyid ve onay vererek ürünü/hizmeti sipariş ettiğini ve işbu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.